Tjänster

Vi genomför arbeten till såväl stora företag som privatpersoner från Stockholm i söder till Luleå i norr.

Markarbete

Vi utför markarbete som Dränering/Fuktisolering, Tomtplanering, Stensättning, VA (vatten/avlopp) och Schakt/utfyllnad.

Betong/gjutningar

Stödmurar, Garage/villaplattor, Plintar, Kulvertar, Källargolv och Bjälklag.

Bygg

Nybyggnadtioner, Tillbyggnader, Ombyggnaader, Renoveringar, Källare, Specialkonstruktioner och Våtrum.

Totalentreprenör

Vi erbjuder totalentreprenader inom bygg och marksektor. Kontakta oss för mer information.

Kontakta Bygg och Betong

Comments are closed.